• CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CHƯ SÊ KAMPONG THOM
  • Tập đoàn công nghiệp cao su việt nam

   CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CHƯ SÊ KAMPONG THOM

   Năng suất cao - Sản phẩm tốt - Phát triển bền vững

  Tin tức

  Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampong Thom triển khai bón phân năm 2022

  28/04/2022

  Trong năm 2022, Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampong Thom triển khai bón phân trên toàn diện tích cao su 16.268 ha. Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bón phân theo quyết định số 12/QĐ-CRCK ngày 14/04/2022 gồm có 22 người, đồng thời ban hành quyết định số 13/QĐ-CRCK ngày 14/04/202 phân công CBCNV phòng ban 23 người xuống tăng cường, hỗ trợ giám sát công tác bón phân của các Nông trường bắt đầu từ ngày 20/04/2022 cho đến kết thúc công tác bón phân.

  Công tác vệ sinh trước khi bón phân

  Bón phân bằng cơ giới
  Bón phân bằng phương pháp thủ công
  Thu gom bao bì sau khi bón

  Bài viết liên quan

  Video

  LIÊN KẾT WEBSITE