• CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CHƯ SÊ KAMPONG THOM
  • Tập đoàn công nghiệp cao su việt nam

   CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CHƯ SÊ KAMPONG THOM

   Năng suất cao - Sản phẩm tốt - Phát triển bền vững

  Phát triển bền vững

  STT Tên file Tải về
  1 Quy trình tiếp nhận xử lý khiếu nại Download
  2 Chứng Chỉ VILAS Download
  3 Chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Download
  4 Chứng nhận mã vạch cho Công ty CRCK2 Download
  5 Chứng nhận mã vạch cho Công ty BHCK Download
  6 Chứng Chỉ ISO 9001:2015 của Công ty CRCK2 Việt Nam Download
  7 Chứng Chỉ ISO 9001:2015 của Công ty BHCK Việt Nam Download
  8 Chứng Chỉ ISO 9001:2015 của Công ty CRCK2 Campuchia Download
  9 Chứng Chỉ ISO 9001:2015 của Công ty BHCK Campuchia Download
  10 Chứng Chỉ ISO 14001:2015 Download
  11 Chính sách thực hiện PEFC Download

  Video

  LIÊN KẾT WEBSITE